Egzamin zawodowy

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA SIERPIEŃ – PAŹDZIERNIK 2016

 

część pisemna – 6.10.2016r – czas trwania 60 minut

  • kwalifikacja A.12 Wykonywanie usług krawieckich  godzina 10.00
  • kwalifikacja A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych godzina 14.00

część praktyczna  – 11.10.2016r – czas trwania 120 minut

 

  • kwalifikacja A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych godzina 13.00
  • kwalifikacja A.23 Projektowanie fryzur  godzina 9.00

 

część praktyczna

  • kwalifikacja A.12  Wykonywanie usług krawieckich   -  3.10.2016 r godz. 9.00

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w etapie:

 

pisemnym egzaminu:

KWALIFIKACJA A.12 – Wykonywanie usług krawieckich

KWALIFIKACJA A.49 Organizowanie procesów produkcyjnych

długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty

 

praktycznym egzaminu:

KWALIFIKACJA A.49 Organizowanie procesów produkcyjnych

ü     ołówek, gumka, linijka, temperówka

KWALIFIKACJA A.23 Projektowanie fryzur

gumka zwykła, linijka, temperówka, chusteczki higieniczne zwykłe, chusteczki higieniczne wilgotne, ołówki 2H, H, HB i 3B, kredki ołówkowe miękkie 12 kolorów, cienkopis czarny

kalkulator prosty to taki kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Dodatkowe informacje